Co to znaczy, że stal jest kwasoodporna?

Stal to jeden z najważniejszych materiałów wykorzystywanych w przemyśle stoczniowym, budownictwie, motoryzacji, czy nawet w przemyśle spożywczym. Niejednokrotnie tworzywo te narażone jest na działanie niekorzystnych warunków mechanicznych, chemicznych i atmosferycznych, które swoją niszczycielską mocą obniżają parametry stali, wpływając tym samym jej na właściwości.

 

Obecnie wyróżniamy cztery główne rodzaje stali, do których zalicza się:

  • stal historyczną, np. stal damasceńska oraz toledańska o bardzo dobrych parametrach wytrzymałościowych,
  • stal konstrukcyjną wykorzystywana przy budowie konstrukcji stalowych, części maszyn przemysłowych i urządzeń,
  • stal narzędziową cechującą się wysoką twardością, odpornością na ścieranie oraz odkształcanie, która to stal stosowana jest przy produkcji narzędzi, ale również przy przetwarzaniu materiałów oraz ich przenoszeniu,
  • stal specjalna o wyspecjalizowanych właściwościach i bardzo dobrych parametrach pozwalających na wykorzystywanie materiału w wyjątkowo trudnych lub nawet ekstremalnych warunkach. Szczególnym rodzajem stali specjalnej jest stal z kwasoodpornością.

Dowiedz się, na czym polega kwasoodporność stali oraz gdzie jest ona wykorzystywana.

Czym wyróżnia się stal z kwasoodpornością?

Seria europejskich norm PN-EN 10088 stanowi, iż kwasoodporność stali oznacza jej odporność na szkodliwe działanie kwasów, czyli korozję powodującą zniszczenie powierzchni materiału, wpływając tym samym na obniżenie jego parametrów użytkowych. Kwasoodporność stali uzyskiwana jest poprzez zastosowanie w procesie produkcji wysokich stężeń chromu, niklu, a także innych dodatków stopowych, do których zaliczyć można mangan, tytan oraz miedź. Tzw. kwasówka jest więc materiałem bardzo wytrzymałym, który może być stosowany w wymagających, a nawet ekstremalnych warunkach. Kwasoodporność stali może zostać potwierdzona poprzez przeprowadzenie testu molibdenowego oraz dokonanie pomiaru magnetyczności – kwasówka charakteryzuje się brakiem właściwości magnetycznych, co oznacza, iż nie jest ona przyciągana przez magnes.

Stal kwasoodporna zaliczana jest do grupy stali nierdzewnej wykorzystywanej w transporcie, szeroko pojętym przemyśle oraz produkcji. Może ona służyć do wykonania wyrobów płaskich, a także zbiorników do przechowywania kwasów, farb oraz nawozów sztucznych, a także w konstrukcji instalacji grzewczych.