element menu
przycisk menu
przycisk menu
przycisk menu
przycisk menu
przycisk menu
obrazek tła
separator separator
nagłówek abc
kolanko

metalowe elementy
separator pionowy
zastosowanie
 

Zastosowanie poszczególnych gatunków staliOH13

w przemyśle nafowym (spawane wykładziny zbiorników zwykłych i ciśnieniowych, kolumny rektyfikacyjne, wymienniki ciepła, rury krakingowe); w przemyśle koksowniczym;spawalna
 

1.4003

konstrukcje w pojazdach mechanicznych, kontenery itp.


H17


część urządzeń niespawanych w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła dla gorączych tlenków azotu i gorącego kwasu azotowego, wieże absorpcyjne, zbiorniki do kwasów, rurociągi przesyłowe, cysterny, itp.); w przemyśle spożywczym (zbiorniki do produktów spożywczych, autoklawy, pasteryzatory, cysterny przewozowe); urządzenia gospodarstwa domowego;spawanie nie zalecane


0H17T


patrz H17; przy większych przekrojach spawalność ograniczona; przed spawaniem zalecane podgrzanie
 


0H18N9
1.4307

głęboko tłoczone części do urządzeń w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła, reaktory, kondensatory, zbiorniki do kwasów, wieże absorpcyjne, rurociągi przesyłowe); w przemyśle spożywczym (cysterny, pasteryzatory i inne elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących ), w przemyśle celulozowo-papierniczym (na urządzenia stykające się z roztworami zasadowymi); w przemyśle lakierniczym i farmaceutycznym (mieszadła, kotły destylacyjne), konstrukcje okrętowe i lotnicze; dekoracje wnętrz w architekturze;spawalna


1.4305


części maszyn dla przemysłu spożywczego, papierniczego, poligraficznego i włókienniczego;niespawalna
 

OOH18N10

patrz OH18N9; części urządzeń pracujących w środowiskach o dużym zagrożeniu korozją międzykrystaliczną; spawalna


1.4307


patrz OH18N9; spawalna
 

1H18N9

części nie spawane, części spawane, które mogą być po spawaniu poddane przesycaniu bądź części obrobione cieplnie po spawaniu, od których nie wymaga się odporności na korozję międzykrystaliczną; w przemyśle chemicznym (pompy, zawory, zasuwy, itp.), spożywczym, sprzęt gospodarstwa domowego (zlewozmywaki, garnki, itp.), dekoracje w architekturze wnętrz


OH17N12M2T
OOH17N14M2


części o ściance grubszej niż 20 mm o wysokich wymaganiach odporności na korozję międzykrystaliczną oraz w obecności niektórych bardzo agresywnych chlorków; nie stosować w obecności kwasu azotowego; w przemyśle chemicznym (zbiorniki, rurociągi, pompy, itp.); w przemyśle spożywczym (kadzie, cysterny, wymienniki ciepła); w przemyśle celulozowo-papierniczym (rurociągi, płuczki, itp.); w przemyśle farmaceutycznym (zbiorniki, mieszadła, pompy ,kotły destylacyjne), konstrukcje okrętowe, dekoracje w architekturze wnętrz; spawalna


1.4435
1.4436


część maszyn o wysokich wymaganiach odporności na korozję dla przemysłu włókienniczego, celulozowego; spawalna
 

1.4438

aparatura dla przemysłu celulozowego i chemicznego; spawalna
 

1.4439

części maszyn dla przemysłu chemicznego pracujące przy wysokich temperaturach i dużym stężeniu chlorków, spawalna
 

1.4529

elementy mające kontakt z wodą morską, wymienniki ciepła pracujące w środowisku kwasu siarkowego, fosforowego, chlorków;spawalna
 

OH22N24M4TCu

części głęboko tłoczone do urządzeń w przemyśle chemicznym (pracujące w środowisku kwasu siarkowego, fosforowego, mrówkowego i chlorków); pompy, mieszadła filtry, krystalizatory, saturatory, rurociągi itp.; w hutnictwie (wanny i kosze do trawienia); w przemyśle celulozowo-papierniczym, (zbiorniki, kadzie); w przemyśle atomowym; części aparatury medycznej, śruby okrętowe; spawalna
 

OH18N10T
1H18N9T
1H18N10T

w przemyśle chemicznym (chłodnice, kondensatory, wieże absorpcyjne, rurociągi, zbiorniki); w przemyśle spożywczym (zbiorniki, cysterny, wymienniki ciepła); w przemyśle celulozowo-papierniczym, lakierniczym i farmaceutycznym (autoklawy, mieszadła, kotły destylacyjne); części pomp do pracy w kwaśnych wodach szybowych w przemyśle węglowym; spawalna
 

OH18N12Nb

części głęboko tłoczone o wysokiej odporności na korozję; zastosowanie podobne jak w przypadku OH18N10T
 

H17N13M2T

urządzenia o wysokich wymaganiach odporności na korozję; w przemyśle chemicznym (rurociągi, zbiorniki, reaktory, pompy, itp.); w przemyśle spożywczym (zbironiki, kadzie, autoklawy, cysterny wymienniki ciepła); w przemyśle farmaceutycznym (mieszadła kotły destylacyjne, aparaty reakcyjne itp.);ładownie chemikaliowców w przemyśle okrętowym; spawalna
 


1.4362

wysoko obiążone mechanicznie części maszyn dla przemysłu spożywczego;spawalna
 

1.4362

wały, śruby (w przemyśle okrętowym), spawane wirniki sprężarek do gazów silnie agresywnych chemicznie i inne części wysoko obciążone mechanicznie pracujące w środowisku silnie korozyjnym np. kwas siarkowy; spawalna

1.4571

części maszyn dla przemysłu chemicznego i petrochemcznego wysoko obciążone mechanicznie pracujące w środowisku korozyjnym np. kwas siarkowy; spawalna


1H13

łopatki turbin parowych, zawory pras hydraulicznych, elementy urządzeń krakingowych w przemyśle naftowym, przedmioty gospodarstwa domowego, sworzenie, śruby, nakrętki


2H13


części urządzeń, od których wymaga się większej twardości i wytrzymałości (wały, części pomp, śruby, dławice, sprężyny, formy do odlewania metali pod ciśnieniem); przed spawaniem konieczne podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie zmiękczające lub ulepszanie cieplne

3H13


patrz 2H13; spawanie nie zalecane, po spawaniu zalecane ulepszanie cieplne


4H13


narzędzia skrawające, tnące, pomiarowe, łożyska kulkowe, narzędzia chirurgiczne; niespawalna


4H17N


części urządzeń w przemyśle chemicznym (do kwasu azotowego), maszynowym i okrętownictwie, w przemyśle papierniczym i w urządzeniach dla przemysłu spożywczego, części pomp; spawanie nie zalecane


3H17M


wały, trzpienie, wrzeciona, zawory, narzędzia chirurgiczne; spawanie nie zalecane, po spawaniu zalecane ulepszanie cieplneH9S2


zawory wydechowe i zawory ssące silników spalinowych, samochodowych i motocyklowych; rury podgrzewaczy ciepła; ruszty; stal żaroodporna w powietrzu do temp.850 oC; spawanie nie zalecane
 H13JS


mało obciążone części pracujące w temperaturze do 950 oC w gazach uszlachetniających i zawierających związki siarki; szyny, kołpaki i rury pieców przemysłowych, części reaktorów, części suszarek do mas plastycznych, części komór próżniowych, podpory do podgrzewaczy pary w kotłach parowych , części zdmuchiwaczy sadzy; przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temperaturze 750-800 oC i studzenie w powietrzu; żaroodporna do ok. 950 o


H18JS


patrz H13JS; żaroodporna w powietrzu do ok. 1050 o
 

H25T

części niezbyt obciążone mechanicznie, np. na szyny mufle, kołpaki, ruszty i rury pieców przemysłowych, skrobaki żużla pieców pirytowych, osłony termoelementów, części do gazogeneratorów, czadnic, zdmuchiwaczy sadzy, wymienniki ciepła; niaczynia do wyżarzania, części komór próżniowych, aparatury do destylacji siarki, kosze do wypalania porcelany, narzędzia i formy dla przemysłu szklarskiego, elektrody świec zapłonowych silników spalinowych; żaroodporne w powietrzu do 1100 oC


H24JS


patrz H25T; żaroodporna w powietrzu do temperatury 1200 o
 

H5M

części aparatury do krakingu ropy naftowej, aparatury do uwodornienia węgla, syntezy amoniaku, części rekuperatorów, kotłów parowych, sprężyny manometrów, łopatki turbin, części pomp itp.; przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temperaturze 700-750 oC i studznie w powietrzu; żaroodporna do ok. 605 oC
 H20N12S2


części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach; części kotłów, przenośników, transporterów, armatura wysokoprężna, części aparatury w przemyśle chemicznym;spawalna;żaroodporna w powietrzu do ok. 1050 oC


H23N13


części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach; jako stal kwasoodporna stosowana jest na części aparatury chemicznej;spawalna żaroodporna w powietrzu do ok. 1050 oC


H25N20S2


części silnie obciążone mechanicznie; elementy transporterów w piecach przemysłowych, części urządzeń do konwersji metanu, pirolizy gazów i hydrogenizacji; narzędzia dla przemysłu szklanego, kosze do wypalania porcelany; spawalna;żaroodporna w powietrzu do 1150 oC


H23N18


części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach, stosowana na części aparatury chemicznej do konwersji metanu, pirolizy gazów; żaroodporna do ok. 1050 o


H16N36S2


silnie obciążone mechanicznie części pieców do obróbki cieplnej, części pieców do wypalania porcelany i wyrobów ceramicznych;spawalna;żaroodporna w powietrzu do ok. 1100 oC


H18N9S


obciążone mechanicznie części urządzeń; części kotłów parowych, przenośników, transporterów itp.;spawalna; żaroodporna w powietrzu do ok. 850 oC
 
element stopki
 
element stopki
obrazek tła
©2018 Bego-Stal s.c